O dwóch takich, co stworzyły spodnie (czyli jak powstają nogawki)

Zastanawialiście się kiedyś, która część garderoby wzbudza najwięcej emocji? W moim odczuciu są to spodnie – niezastąpione cały rok i dające mnóstwo możliwości kreowania wizerunku. Ale dają także najwięcej okazji do modowych wpadek!

Wielokrotnie myślałam dlaczego tak się dzieje. Czy powodem są tak różne wymiary kobiet, że trudno jest nam je dobrać w sklepach? Czy zbyt wysokie wymagania, a może nieumiejętność dobrania odpowiedniego fasonu dla własnej figury? Lub może w końcu fakt, że zazwyczaj nie jesteśmy w stanie znaleźć tych porządnie oraz odpowiednio ładnie uszytych?

Sama często denerwowałam się, że dobrze dopasowane spodnie, których potrzebowałam na “już” okazywały się nie istnieć. Trwało to dopóty, dopóki nie zaczęłam ich sobie szyć sama.

Po wielu zapowiedziach przyszedł zatem czas na kolejną konstrukcję.

Pokażę Wam krok-po-kroku jak wyrysować spodnie na własne wymiary a w kolejnej części – jak je uszyć.

spodnie_konstrukcja_2

Na początek trochę matematyki – standardowo 😉

Do skonstruowania siatki podstawowej spodni damskich potrzebujemy następujące wymiary:

ZWo – wzrost (164)

ot – obwód pasa (72)

obt – obwód bioder z uwzględnieniem wypukłości brzucha (96)

ZTv – wysokość talii (103,5)

ZUo – wysokość krocza (77)

ZKo – wysokość kolana (46)

szerokość nogawki: przyjmujemy w zależności od mody i własnych upodobań (przyjmijmy 22 cm – będą to spodnie o prostych nogawkach)

Konstrukcja przodu nogawki

OBLICZENIA DLA PRZEDNIEJ NOGAWKI oraz WARTOŚCI STAŁE:

wysokość talii

TD= ZTv

103,5

głębokość krocza

TU= ZTv-ZUo

103,5 – 77 = 26,5

głębokość bioder

TB= TU-UB

gdzie UB= 1/20 obt+3,0

 26,5 – 7,8 = 18,7

4,8 + 3,0 = 7,8 (UB)

wysokość kolana

DK= ZKo

46,0

szerokość paska

TT1= const. = 3,0

3,0

szerokość przedniej nogawki

BB1= 1/4 obt = T1T2

24,0

szerokość podkroju krocza

B1B2=1/20 obt+1,0

5,8

środek przedniej nogawki

BB3= 1/2 BB2 = 1/2(BB1+B1B2)

14,9

poszerzenie nogawki na linii bioder

B1B4= const. = 0,5

0,5

wielkość wcięcia na linii środka przodu

T2T4= const. = 1,0

1,0

wielkość wcięcia bocznego

T1T5= 1/10 (obt-ot)

2,4

połowa szerokość nogawki na linii dołu

D1D2= D1D3= 1/2 szer.nog. – 1,0

10,0

połowa szerokość nogawki na linii kolan

K1K2= K1K3= D1D2

10,0

długość zaszewki z przodu

= const. = 9,0

9,0

Dodatkowo pamiętać należy, że między punktami B4 T4 T3 jest kąt prosty.

spodnie_konstrukcja_przednianogawka

Jeśli wszystkie miary zdjęte i wyliczenia dokonane, rozpoczynamy rysowanie:

 1. Po prawej stronie arkusza papieru rysujemy prostą pionową i od góry wyznaczamy na niej odcinek TDrówny długości nogawki
 2. Na odcinku TD wyznaczamy punkty:

  a) U– od punktu T w kierunku punktu D odmierzamy odcinek TU (odległość od talii do krocza)

  b) B – od punktu U w kierunku punktu T odmierzamy odcinek UB

  c) K – od punktu D w kierunku punktu T odmierzamy odcinek DK (odległość od końca nogawki do kolan)

  d) T1od punktu T w kierunku punktu D odmierzamy stałą wartość 3,0 (szerokość paska).

 3. Z punktów U, B, K oraz T1 prowadzimy w lewą stronę proste prostopadłe do TD (proste poziome)

 4. Na prostej poziomej T1 wyznaczamy punkt T2 w taki sposób, że od punktu T1 w lewą stronęodmierzamy odcinek T1T2.

 5. Na prostej poziomej B wyznaczamy punkty:

  a) B1 – od punktu B w lewą stronę odmierzamy odcinek BB1,

  b) B2 – od punktu B1 w lewą stronę odmierzamy odcinek B1B2,

  c) B3 – od punktu B w lewą stronę odmierzamy odcinek BB3

 6. Z punktu B3 rysujemy prostą pionową (równoległą do TD), która wyznaczać będzie środek przedniej nogawki a następnie na jej przecięciach z prostymi poziomymi wyznaczamy punkty: T3, K1 oraz D1.

 7. Na prostej poziomej B wyznaczamy punkt B4 w taki sposób, że od punktu B1 w kierunku punktu B2odmierzamy stałą wartość 0,5.

 8. Na prostej poziomej T1 wyznaczamy punkty:

  a) T4– od punktu T2 w kierunku punktu T1 (w prawo) odmierzamy stałą wartość 1,0,

  b) T5– od punktu T1 w lewą stronę odmierzamy odcinek T1T5

 9. Na prostej poziomej D wyznaczamy punkty:

  a) D2 – od punktu D1 w prawą stronę odmierzamy odcinek D1D2,

  b) D3- od punktu D1 w lewą stronę odmierzamy odcinek D1D3. Odcinki D1D2 oraz D1D3 są równe

 10. Na prostej poziomej K wyznaczamy punkty:

  a) K2– od punktu K1 w prawą stronę odmierzamy odcinek K1K2,

  b) K3– od punktu K1 w lewą stronę odmierzamy odcinek K1K3.

 11. Wyznaczamy punkt U1 – łączymy punkty B2 i K3. Punkt U1 powstaje w miejscu przecięcia odcinka z prostąpoziomą wychodzącą z punktu U.

 12. Łączymy punkty B oraz T5, i przedłużamy powstałą linię do góry o stałą wartość1,0 (przedłużenie linii bocznej na wyokrąglenie bioder).

 13. Łączymy punkty B4 oraz T4, a następnie przedłużamy powstałą linię do góry; z punktu T3 wyznaczamy do niej prostą prostopadłą; w miejscu przecięcia powstaje punkt przedłużenia linii przodu

 14. Wyznaczamy długość zaszewki przodu – z punktu T3 w kierunku punktu D1 odmierzamy stałą wartość 9,0. To będzie szczyt zaszewki przodu

 15. Łączymy prostymi punkty: K3 oraz D3; D3 oraz D2; D2 oraz K2.

 16. Krzywymi, najłatwiej to zrobić korzystając z krzywików krawieckich, łączymy punkty: U1 oraz K3; U1 oraz B4; K2 oraz B; B oraz T5.

 17. Na górze z punktów przedłużenia (linii przodu i linii bocznej) kreślimy krzywą podkroju talii.

OBLICZENIA DLA TYLNEJ NOGAWKI oraz WARTOŚCI STAŁE:

środek tylnej nogawki

B3B5=const. = 1,5

1,5

odległość do podkroju krocza

B5B6=1/16obt

6,0

wyznaczenie kąta nachylenia linii środka tyłu

UU2=1/20 obt-1,0

4,8 – 1,0 = 3,8

szerokość tylnej nogawki

B6B7=1/4obt+1,0

24 + 1 = 25

szerokość od środka nogawki

B5B8= B5B7

z pomiaru

poszerzenie nogawki na linii dołu

D2D4= D3D5= const. = 2,0

2,0

poszerzenie nogawki na linii kolana

K2K4= K3K5=const. = 2,0

2,0

wyznaczenie punktu K6

K1K6= 1/8obt+4,0

12 + 4 = 16,0

wielkość wcięcia bocznego

T6T7=odcinkowi T1T5z przodu

2,4

wyrównanie szwu wewnętrznego od linii kolana

K5U3= K3U1

z pomiaru

wyznaczenie linii środka zaszewki

T7T9= 1/2 T7T8

z pomiaru

długość zaszewki z tyłu

= const. = 13,0

13,0

obliczenie wielkości przypadającej na szerokośćzaszewek

t= (T4T5+T7T8)-(1/2ot+1,2)

z pomiaru

Konstrukcja tyłu nogawki

Jeżeli chcemy od początku wykonać konstrukcję tylnej części nogawki, najpierw powtarzamy kolejno następujące punkty z konstrukcji nogawki przedniej: 1, 2, 3, 5c, 6, 9 i 10.

spodnie_konstrukcja_tylnanogawka

Najłatwiej przekalkować ją sobie, zostawiając odpowiednią ilość miejsca po obydwu stronach nogawki. Robi się tak dlatego, że po pierwsze tylna część nogawki jest szersza a po drugie w tyle mamy większy zapas na podkrój krocza, gdyż dodatkowego miejsca potrzebują pośladki.

a następnie kreślimy dalej:

1. Na prostej poziomej B wyznaczamy punkty:

a) B5 od punktu B3 w lewą stronę odmierzamy odcinek B3B5,

b) B6 od punktu B5 w lewą stronę odmierzamy odcinek B5B6

2. Na prostej pionowej TD wyznaczamy punkt U2 w taki sposób, że od punktu U w kierunku punktu T odmierzamy UU2.

3. Łączymy punkty U2 oraz B6. Z punktu B6 kreślimy do góry prostą prostopadłą do U2B6.

4. Na prostej poziomej B wyznaczamy punkty:

a) B7 od punktu B6 w kierunku punktu B3 odmierzamy odcinek B6B7,

b) B8 od punktu B5 w kierunku punktu B6 odmierzamy odcinek B5B8.

5. Na prostej D wyznaczamy punkty D4 oraz D5 (poszerzenie nogawki) w taki sposób, że od punktów D2 oraz D3 odmierzamy na zewnątrz stałą wartość 2,0.

6. Na prostej K wyznaczamy punkty K4 oraz K5 (miejsca poszerzenia nogawki) – od punktów K2 oraz K3 odmierzamy na zewnątrz stałą wartość 2,0.

7. Na prostej K wyznaczamy punkt K6 w taki sposób, że od punktu K1 w kierunku punktu K4 odmierzamy odcinek K1K6.

8. Na prostej T wyznaczamy punkt T6 w taki sposób, że łączymy punkty B7 oraz K6 a następnie przedłużamy powstały odcinek w górę. W miejscu jego przecięcia z prostą poziomą T powstaje punkt T6.

9. Na prostej T wyznaczamy punkt T7 w taki sposób, że od punktu T6 w lewą stronę odmierzamy odcinek T6T7.

10. Łączymy punkty B7 oraz T7 a następnie przedłużamy powstały odcinek do góry o stałą wartość 1,0 (przedłużenie linii bocznej na wyokrąglenie bioder).

11. Wyznaczamy punkt T8 (wyznaczenie nachylenia linii talii tyłu) – z punktu T7 wyznaczamy prostą prostopadłą do prostej wyznaczonej w pkt. 3 konstrukcji; w miejscu przecięcia się obu prostych powstaje punkt T8.

12. Wyznaczamy punkt T9 w taki sposób, że od punktu T7 w kierunku punktu T8 odmierzamy odcinek T7T9.

13. Wyznaczamy długość zaszewki tyłu – z punktu T9 w dół wzdłuż linii prostopadłej do T7T8 odmierzamy stałą wartość 13,0.

14. Prostymi łączymy punkty: K5 oraz D5; D5 oraz D4; D4 oraz K4.

15. Krzywymi, najłatwiej przy pomocą krzywików krawieckich, łączymy punkty: U3 oraz K5; U3 oraz B6; K4 oraz B7; B7 oraz T7. Wyrównujemy długość szwu wewnętrznego od linii kolana K5U3= K3U1.

16. Obliczenie i wyznaczenie szerokości zaszewek odbywa się wg wzoru:

t = (T4T5 + T7T8) – (½ ot + 1,2)

spodnie_konstrukcja_1

Następnie należy wyrysować kontury przedniej i tylnej nogawki oraz zaszewki. Potem możemy modelować spodnie i dopasowywać ich długość do naszych potrzeb.

Przyznaję, że pracy przy tym jest nie mało ale satysfakcja ze skrojenia i uszycia idealnie dopasowanych do swojej figury spodni – PRZEOGROMNA!

Jak zwykle z niecierpliwością czekam na Wasze uwagi i komentarze . No i na efekty Waszych prac!

3 myśli w temacie “O dwóch takich, co stworzyły spodnie (czyli jak powstają nogawki)

 1. Ostatnio zebrałam się na odwagę i konstruuję wykrój samodzielnie na podstawie „Konstrukcja i modelowanie odzieży dziecięcej” Cyrankiewicz (córa jest szczuplutka i spodnie z Burdy wiszą jak worek). Może mnie poratujesz radami w paru kwestiach:
  1. Wyliczając szerokość nogawek u dołu i w kolanie od przedniej części odejmujemy w sumie 2 cm (symetrycznie 2 x 1 cm), a w przedniej dodajemy 4 cm (symetrycznie 2 x 2 cm). Wynika z tego, że obwód wykroju nogawki na dole zawsze jest większy od założonego o 2 cm. Między szerokością dołów wykroju nogawek wychodzi mi zatem aż 4 cm różnicy. Tak ma być, czy ja coś źle liczę? Korzystałam dotychczas z gotowych wykrojów, widziałam, że tylna nogawka jest zawsze szersza w dole, ale aż tyle?
  2. W książce, z której korzystam, podkrój krocza z przodu jest podciągnięty trochę dalej – tzn. między punkt U1 i U2. Nie spotkałam tego w innych opisach. Czy to może być jakaś specyfika wykrojów dziecięcych?
  3. Czy jest jakieś dobre źródło bardziej szczegółowych tabel z luzami konstrukcyjnymi? Nijak nie łapię, jak je w spodniach rozdzielać na przód i tył.
  PS. Znasz program Valentina? Fajnie mi się nim rysuje, na arkuszach by mi się pewnie nie chciało…

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s